Äntligen!!!

Äntligen!!!

Nu kan jag titulera mig husrenare... eller favoritnamnet "Ghostbuster" ... Och för att fira detta så tar jag 800 kr för en husrening fram tom 30 juni (2019) därefter kommer priset ligga på 1200 kr.

Känner du av en närvaro i din bostad? Eller upplever du fenomen som du inte kan förklara. Saker som flyttar på sig, ett ljud eller en rörelse som du inte kan hitta orsak till. Du kanske har en känsla av olust eller känner dig iakttagen? 

Alla dessa saker kan ske av olika anledningar, det kan vara en avliden släkting som är på besök och vill göra dig medveten att den är där. Det kan vara en ande som inte "hör hemma" hos dig utan som sitter fast på platsen och skapar oro. Det kan även vara hus-eller platsminnen och andra negativa energier som påverkar dig. 

Under en husrening eller en medial undersökning kommer jag hem till er bostad och känner in vad det är som påverkar dig/er. När undersökningen är klar gör jag en rening av bostadens energi och hjälper eventuella andar som sitter fast.

2019-01-27 18:14