Elevcertifikat - Medium

Riktar sig till dig som vill certifiera dig och arbeta som medium.

I nuläget kan du inte anmäla dig till elevcertifikat om du inte har gått minst tre terminer ”Medial & Personlig utveckling” hos mig.

 För att gå upp för elevcertifikat ska du känna dig trygg i att ta andekontakt, då du kommer att få hemuppgifter i form av andekontakt/privatsittningar som du ska utföra enligt de riktlinjer som finns. (Se text nedanför) Denna del av din utveckling kommer att ske större delen på distans. Du gör dina privatsittningar hemma och vi stämmer av med enskilda träffar.

Du kan gå upp för elevcertifikat samtidigt som du går kursen ”Medial & Personlig utveckling”. Det kan vara att rekommendera om du känner att du vill jobba enskilt samtidigt som att du får stöd via gruppen och den utveckling som sker genom träffarna och det arbete som sker där.

Kostnaden på 3000 kr är ej återbetalningsbar, du kan dock få elevcertifikatet förlängt vid särskilda händelse, ex sjukdom. Ett elevcertifikat är giltigt i 3 år. 

I kostnaden ingår:

 • Inledandemöte a’ 60 min, där vi går igenom kursens innehåll samt tillvägagångssätt.
 • Genomgång av inspelat/nedskrivet material från sittningar och avläsningar.
 • Genomgång av klientutvärderingar
 • 2 stycken avstämningssamtal a’ 60 min, i samband med del 1 respektive del 2.
 • Personlig coaching och stöttning vid behov under din utbildningstid via sms.

 

Eftersom detta är precis i uppstart av elevcertifikat så behövs det ett visst antal elever för att jag ska kunna erbjuda detta, men så fort tillräckligt många är anmälda så kommer även detta att ingå:

 • Medlemskap i en Facebookgrupp för Amorinas elever i mediumskap. Där du kan dela erfarenheter och upplevelser, diskutera och ställa frågor till de andra eleverna eller till mig.

Villkor och riktlinjer elevcertifikat Medium (kursdeltagare)

 • Meditera regelbundet, minst 2 ggr/veckan
 • Du ska genomföra 50 privatsittningar, med ren andekontakt utan någon form av hjälpmedel tex kort eller dylikt. Du ska strikt hålla dig till andekontakt ej intuitivt arbete såsom att läsa av klienten.
 • Du ska spela in sittningen och sedan skicka ljudfilen till mig.
 • Klienten får inte vara någon som du känner eller är bekant med, ej heller anhörig till dina bekanta, ex kompisens föräldrar eller syskon. De ska för dig vara ”okända”.
 • Sittningen ska vara i 45 min varav du framför bevis och budskap under minst 25 min. Resterande tid ska gå till att hälsa välkommen och förklara hur du jobbar och hur det kommer att gå till, samt avsluta.
 • Var noga med att hålla tiden.
 • Max 2 sittningar per dag.
 • Under sittningen ska du ge bevis i form av ex utseende, personlighet, dödsorsak, relation till klienten, så att klienten kan förstå vem andekontakten är.
 • När bevisningen har landat och klienten kan förstå vem det är, ska du ge budskapet. Lämna inget budskap om inte klienten förstår vem det är. Be om mer information från ANDEKONTAKTEN ej klienten för att bevisa vem kontakten är. Om det inte går så tacka andekontakten och ta in en ny andekontakt.
 • Klienten får inte ge någon form av information, inte heller ställa några frågor under sittningen. Klienten får självklart bekräfta om den förstår eller ej, men ingen ytterligare information. Den ska bara svara ja eller nej på frågan om den förstår. Du ska inte ställa några andra frågor.
 • Du ska inte ta betalt, utan klientens betalning är att fylla i ett formulär med feedback och skicka det till mig. Du får inte se vad klienten skriver utan det ska klienten fylla i när den har kommit hem. Klienten skickar utvärderingen till mig via mejl eller post. All sådan information kommer att stå på formuläret.
 • När du har gjort 25 sittningar kommer vi att träffas/pratas vid under ett 60 min möte och göra en avstämning, du får då chansen till att ställa frågor eller ta upp något som har kommit upp under dina sittningar.
 • När du har gjort dina 50 sittningar med gott resultat är det dags för andra delen av certifieringen, två privatsittningar med klienter som jag har bjudit in till mig i Amorinas lokal.
 • Amorinas förbehåller sig rätten att avgöra vad som innebär gott resultat. Det kommer att grundas på hur träffsäker eleven har varit i bevisföringen, hur eleven har uttryckt sig samt att eleven hållit sig till riktlinjerna.
 • Om du efter 50 sittningar inte har nått godkänt resultat, kommer du att få möjlighet att välja att göra fler sittningar för att kunna gå vidare till nästa steg i din certifiering. Detta kommer att kosta 1000 kr och då ingår ett 60 min möte med mig för coaching och avstämning.

 

 

 

Etiska och moraliska riktlinjer Amorinas.

Under utbildningen ska eleven:

 • Arbeta utifrån klientens behov, aldrig utifrån sitt eget.
 • Aldrig förmedla om förestående död eller sjukdom.
 • Enbart vara en neutral kanal till andra sidan.
 • Vara tydlig, noggrann, lyhörd och respektfull i ditt sätt att uttrycka dig.
 • Vara medveten om att det inte är dina känslor du känner under sittningarna och genom det agera professionellt.
 • Aldrig utge sig för något den inte är, utan vara tydlig med att den är under utbildning.
 • Inte lova att den kan ge de svar klienten söker, eller lova att den kan lösa de problem klienten ev har.

 Du anmäler dig till mig via sms eller mejl. 

  2022-12-18 13:15