Prova på Bergsmeditation

Prova på Bergsmeditation

Kom och prova på om Bergsmeditationen kan vara din metod för att komma i kontakt med dig själv och/eller hitta det just du behöver för att mår bra.

Ibland kan det kännas som om man sitter fast, man kan känna sig frustrerad, trött, rastlös utan att egentligen förstå varför.... För mig har det varit så när jag inte har lyssnat inåt... Då har Bergsmeditationen (BM) varit ett bra redskap för att få insikt i vad det är som jag inte ser i min vardag. Bergsmeditationen är en mild metod som stegvis får dig att upptäcka inre styrkor och potential som du kanske inte har varit medveten om. Du får på ett skonsamt sätt hjälp att se och bearbeta känslor och andra hinder som stoppar dig att komma vidare eller hitta ett lugn.

BM är en teknik för att utveckla din känslomässig intelligens.
BM är ett verktyg för att utveckla din intuitionen
BM är en teknik för personlig utveckling som tillåter användaren att upptäcka sin egen sanning.
BM är ett sätt att upptäcka positiv dold potential.
BM är en metod för att förstå sina egna känslor och den effekt de har på vår inre och yttre verklighet. Den hjälper deltagaren att tydligt sätta ord på känslorna.

Du kan läsa mer om BM och om min resa med metoden på min hemsida www.amorinasmedium.se

2020-01-06 16:42