Healing och samtal 90 min

Healing 90 min

Här inkluderas ett längre samtal, där kommer vi har tid att gå igenom det som kom upp under healingen och vad du kan göra för att stärka ditt fortsatta arbete med att stanna i balans. Även om någon annan behandlingsform kan vara till hjälp.

Kostnad 1200 kr

2021-05-17 21:55