Medial undersökning och rening av hus (Husrening)

Känner du av en närvaro i din bostad? Eller upplever du fenomen som du inte kan förklara. Saker som flyttar på sig, ett ljud eller en rörelse som du inte kan hitta orsak till. Du kanske har en känsla av olust eller känner dig iakttagen? Du kan uppleva att du inte har samma energi och glädje som tidigare i din bostad, kanske känner du dig låg.

Alla dessa saker kan ske av olika anledningar, det kan vara en avliden släkting som är på besök och vill göra dig medveten att den är där. Det kan vara en ande som inte "hör hemma" hos dig utan som "sitter fast" på platsen och skapar oro. Det kan även vara hus-eller platsminnen och andra negativa energier som påverkar dig. 

Under en husrening eller en medial undersökning kommer jag hem till er bostad och känner in vad det är som påverkar dig/er. När undersökningen är klar gör jag en rening av bostadens energi och hjälper eventuella andar som sitter fast.

Barn under 13 år får inte medverka under husreningen. Barn över 13 år är välkomna att vara med om båda föräldrarna har givit skriftligt godkännande. 

Undersökningen och reningen tar ca 1-2 timmar. 

Jag kan aldrig garantera att det blir helt lugnt efter en rening, en del energier kan ha funnits där under så lång tid att det är svårt att få bort under ett par timmars rening. 

Kostnad 1400 kr På ett avstånd mer än 3 mils resväg tar jag ut en milersättning på 50 kr/mil.  Bor du 10 mil t & r (eller mer) ifrån mig kommer vi överens om en kostnad för restiden. 

Boka en tid här: https://www.bokadirekt.se/places/amorinas-38030

2021-06-23 14:09